Celostna grafična podoba (CGP), je osnova za prepoznavanje podobe Zeliščarskega centra JV Slovenije. Pomembna je za identiteto in prepoznavnost na trgu ter med uporabniki. Na simbolni ravni predstavlja tako zgodbo centra, cilje in dejavnosti centra. Celostna grafična podoba je pomemben dejavnik komunikacije s ciljnimi skupinami, ki jih želimo doseči. Osnovni element celostne grafične podobe je logotip. Logotip je sestavljen iz simbola in besednega dela. Je sestavljen iz tipične prepoznavne tipografije črk in značilnih barv. V grafičnih smernicah so predpisani vsi značilni grafični elementi: primarne in sekundarne tipografije črk, določene so primarne in sekundarne barve, postavitve in razmerja med grafičnimi elementi in morebitne simbolne fotografije, ki so prav tako lahko sestavni del značilne pojavnosti podjetja ali blagovne znamke.

 

CGP.pdf

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2023 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka