Rangusova hiša, v Zagraški log prestavljena iz vasi Stranje, ima status kulturnega spomenika. Spada v nepremično kulturno dediščino, tip profana stavbna dediščina. Ta lesena pritlična hiša ima pravokoten tloris in je krita s slamo. Ima dvokapno streho s čopom. V notranjosti ima vežo s črno kuhinjo, ki je odprta v podstrešje, prednjo in zadnjo hišo. Hiša je iz prve polovice 19. stol. (Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927).

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2021 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka