Datum dogodka: 26.11.2020

Območje Zeliščarskega centra JV Slovenije je ostalo prijazno pticam. To obiskovalcu razkriva pogled na strnjeno vas Zagrad v objemu travniških sadovnjakov, sredi travnikov in njiv obdanih z vencem gozda. Podobo žlahtne kulturne krajine prepoznavajo tudi ptice, ki tu domujejo preko celega leta.

Niz travniških sadovnjakov in druge visokorasle zarasti v okolici tvorijo zeleni obroč naselja. Njegov objem zagotavlja ugodno mikroklimo, ponuja senco in sadje ter ustvarja prepoznavno podobo vasi, ki jo cenijo domačini, še bolj pa ptice. Le-tem veliko pomenijo stara drevesa z dupli, ekstenzivni travniki, vrtički in njive s pestrimi posevki, kjer se hranijo. Takšni habitati ptic postajajo prava redkost. Ptice: tu gnezdijo nekateri ogroženi gnezdilci, kot so pogorelček, zelena žolna in vijeglavka. Družbo jim delajo splošno razširjene vrste: velika senica, šmarnica, grilček, škorec, kos, kmečka lastovka, domači in poljski vrabci…

 

Da jim olajšamo zimovanje, so na območju urejene tudi številne ptičje hišice, ki jih bomo med zimo obnovili in zamenjali v sodelovanju z Dolenjsko sekcijo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in OŠ Frana Metelka Škocjan.

 

 

 

 

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2024 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka