Rangusova hiša je pritlična in lesena kmečka hiša. Sestavljena je iz tesanih in žaganih brun, ki so postavljena na kamnite temelje. Hiša ima pravokoten tloris in dvokapno streho, ki je pokrita s slamnato kritino. Zunanjščina hiše je neometana. V notranjščini so ohranjene veža s črno kuhinjo, velika hiša, kamra, mala hiša in klet. Ob delno ohranjeni notranji opremi ima hiša načeloma ohranjeno zunanjo podobo iz sredine 19. stoletja. Rangusova hiša je razglašena za kulturni spomenik. Pred prestavitvijo je stala v vasi Stranje pri Skocjanu, kjer že več kot desetletje ni služila svojemu namenu in je propadala. Turistično društvo Zagrad pri Skocjanu je z lastnikom sklenilo dogovor in je hišo konec leta 2003 razstavilo ter po delih pripeljalo na novo lokacijo v Zagraški log pod vasjo Zagrad. Pred razstavljanjem je bilo narejeno fotodokumentiranje obstoječega stanja hiše. Celotno razstavljanje je potekalo v skladu s konservatorskim programom, ki pogojuje ohranjanje obstoječega materiala v čim večji meri. Zamenjave so bile dovoljene le zaradi dotrajanosti ali povrnitve posameznih stavbnih členov v bolj pričevalno stanje. Leta 2004 je bila hiša postavljena v celoti in začasno pokrita z opečno kritino. V avgustu 2005 so bile s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo in Občine Skocjan odstranjene začasna opečna kritina in žagane late. Izvedeno je bilo novo preklanje ostrešja in prekrivanje s slamnato kritino. Pri teh delih so bili upoštevani tudi pogoji prezentacije: debelina kritine, gostota pokrivanja, materiali vezave, vezava na vsako preklo, izvedba pletenih zaključkov in dvojno prekritje slemena. Vsa dosedanja dela so se izvajala na podlagi upoštevanja kulturnovarstvenih pogojev, starih znanj in uporabe predpisanih materialov. Krovska dela je izvedla ekipa krovcev iz bližnje Pavle vasi pod vodstvom mojstra Andreja Uletiča. Leta 2005 je bila z interdisciplinarnim pristopom pripravljena še idejna rešitev celovite ureditve Zagraškega loga, v kateri ima Rangusova hiša osrednjo vlogo. Poleg nje so bile prestavljene še manjkajoče gospodarske stavbe (kašča, svinjak, kozolec, čebelnjak), ki sooblikujejo domačijo.

 

(Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927).

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2024 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka