Območje se nahaja v občini Škocjan, na robu naselja Zagrad, ki je gručasta vas v osrčju Krškega gričevja. Leži na terasi na SV pobočju Sv. Tomaža (278m), J nad dolino Goriškega potoka. Po valovitem vinorodnem svetu v okolici so razloženi zaselki Breznik, Rink, Zagraška Gora in Žale. Okoli vasi so njive in travniki, kmetje pa se ukvarjajo predvsem z živinorejo in vinogradništvom (Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 1995).

 

Goriški potok teče po dolinici severno od Zagrada v smeri proti jugovzhodu ter se zahodno od Škocjana izliva v Raduljo.

 

Zagraški log predstavlja dolino Goriškega potoka, katerega južno pobočje je strmo in gosto zaraščeno z gozdnim in grmovnim rastjem, severni breg pa je položnejši ter večji del v kmetijski rabi kot travnik. Potok je šibkejše vodnatosti, tvori mnoge meandre in teče večji del v senci gozda. V območju je več manjših izvirov. Izviri pod vasjo so obzidani kot napajališče in perišče, nižje se oblikuje mokrišče ter se nato kot studenček izliva v Goriški potok. Na pobočju, severno od Zagraškega loga, sta dva manjša slatinasta izvira. Velikost obravnavanega območja je približno 7,5 ha.

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2024 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka